Ubuntu Server x64 14.4

Installation af Apache, PHP og MySql på serveren.

Disse informationer er nogen guides, som jeg har fulgt på nettet, og lavet mine egen notater ud fra, imens jeg har installeret det på en Hyper-v Server. Så denne webside køre, ud fra denne beskrivelse som jeg har lavet her.

Start med at få en fast IP adr. til Serveren.

sudo nano /etc/network/interfaces

I selve fonkigurtions filen vil der f.eks stå

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Og her skal vi have den rettet til

auth eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.10
netmask 255.255.255.0
network 10.0.0.0
broadcast 10.0.0.255
gateway 10.0.0.1

Genstart serveren, for at aktivere de nye indstillinger. Vi skal nu have registreret nogle DNS opslag til at virke,
ellers kommer vi ikke på nettet efter opdateringer. Og det kan gøres i filen [ /etc/resolv.conf ]

sudo nano /etc/resolv.conf

Men denne fil vil hele tiden blive overskrevet, hver gang serveren bliver genstartet, så efter vi har gemt filen, skal vi opgradere pakke listen, og installere resolvconf pakken, hvis den ikke allerede er installeret, og det gør vi med disse kommandoer

sudo apt-get update
sudo apt-get install resolvconf

Hvis resolvconf er installeret, er det bare at gå ind på konfigurations filen her

sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head

Lad dig ikke forskrække af den advarsel som der står. skriv så ind de nameserver som skal brues.
Disse er fra fullrate

nameserver 89.150.129.22
nameserver 89.150.129.10

Vi skal nu have installeret Apache2 på serveren, og det gøres med denne kommando.

sudo apt-get install apache2

Efter installationen af Apache kan man teste det, ved at skrive http://webserver-addresen i en browser, og der skulle komme en side frem, lidt i hen ad dette billed

Så ved vi at selve Apache virker. Nu skal vi have installeret resten

 

Installere MYSQL

Nu har vi en Webserver som virker, så nu kan vi installere en mysql database til den, og det kan gøres med denne kommando

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql

Efter installationen er der nogle sikkerheds indstillinger, som man lige skal løbe igennem, med denne kommando

sudo mysql_secure_installation

Så mangler vi kun at få installeret PHP

Installere PHP

Så skal vi til at installere PHP til webserveren, så vi f.eks han installere WordPress og andre fede php understøttede webapplikationer. Og der bruger vi denne kommando

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Nu da PHP er installeret, skal vi til at rette i Apache filer, så vi kan få index.php til den fortrukne index fil. Og det gør vi i dir.conf filen

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Og som standart ser det sådan her ud

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Men vi vil gerne have det til at se sådan her ud

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

Derefter skal Apache service genstartes

sudo service apache2 restart

Så er PHP installeret og kan nu bruges, men der er flere pakker, som man kan installere til php, men det er jo op til en selv, hvilke moduler som man har behov for.
Man kan se listen over moduler ved at skrive denne kommando

apt-cache search php5-

Hvis der er et af modulerne som du skal installere, så skal du bruge denne kommando

sudo apt-get install php5-cli

Efter at du er færdig med at installere de moduler, som du har behov for til php, kan vi nu teste det med en simpel web kode.
Skriv denne kommando og du vil oprette info.php

sudo nano /var/www/html/info.php

Og i info.php skriver du disse ting og gemmer den bag efter

<?php
phpinfo();
?>

Nu kan vi teste det hele ved at gå ind på http://(din_server_ip_addresse)/info.php og siden skulle ligne lidt hen imod dette billed som er vist her
Så nu funger det hele fint. Nu er vi faktisk færdig med vores webserver.
Der er selvfølgelig mange ting endnu man kan gøre og mere om det kan man finde på nettet, for vi har jo hver vores mening om den bedste opsætning 🙂

Virtuelle sider (host) i Apache

Her er en guide om hvordan man kan have flere websider på samme webserver, som også kaldes Virtualhosts tror jeg nok.
Virtuelle sider kan tilføjes i /etc/apache2/sites-available/default og kan rettes med

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default

Men først skal vi oprette en fil med informationer om den virtuelle host, og den skal oprettes inde i /etc/apache2/sites-available
f.eks kan filen hede server.dk. Det er altid en god ide at gemme selve virtualhost info filen i samme navn som domain navnet, så er den nemmere at finde igen.

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot    /home/user/web/<Directory /home/user/>

    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

ServerAdmin         root@server.dk
ServerName           server.dk
ServerAlias            www.server.dk
ServerAdmin         root@server.dk
ErrorLog               /home/user/logs/error.log
CustomLog         /home/user/logs/access.log combined
</VirtualHost>

Efter at vi har fået oprettet server.dk filen inde i /etc/apache2/sites-available skal den aktiveres så den kan virke. Og det gør vi med denne kommando

sudo a2ensite server.dk

Nu er den aktiv, og hvis man allerede har opdateret sin DNS Server med navn og IP. Så burdte det være muligt at kunne se sin webside.
Selve listen over de aktive sider, kan man finde inde under /etc/apache2/sites-enabled
Og listen over de sider som kan aktiveres kan man finde her  /etc/apache2/sites-available 

Efter at man har rettet i sin f.eks server.dk fil, skal man huske at reloade apache2 service med denne kommando

sudo service apache2 reload

Og hvis man har tilføjet noget til /etc/apache2/sites-enabled skal apache2 service genstartes med denne kommando

sudo service apache2 restart

Og det skulle så virke igen 🙂

Hvis en side skal fjernes fra /etc/apache2/sites-enabled skal man bruge denne kommando

sudo a2dissite server.dk

og genstart apache2 service, så er den deaktiveret

PROFTPD Setup

Installere ftp server.
Da vi skal uploade en del filer til webserveren, har vi også behov for, at få installeret en FTP server.
Og en ud af de mange kunne være proftpd

apt-get install proftpd

Efter at proftpd er installeret, er det en god ide, at ændre lidt på den standart opsætning, som den har fra starten af.
Inde i konfiguration´s filen er det en god ide, at tilføje et par linjer som gør, at andre brugere ikke kan se andres mapper.

Gå ind i filen med et redigerings program som for eksempel nano

nano /etc/proftpd/proftpd.conf

Og tilføje i .conf filen det eksempel som står her under

DefaultRoot ~
IdentLookups off

Her er der et par kommandoer til proftpd

sudo /etc/init.d/proftpd start
sudo /etc/init.d/proftpd stop
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Rettighedder på filer

Hvis der skal rettes på bruger rettighedder i hele folderen, skal man huske at bruge -R

sudo chmod 775 -R /home/user/webside/online.dk

Og huske på at hvis www-data skal have skrive rettighedder skal du huske denne

sudo chgrp -R www-data /home/user/webside/online.dk