.bat kommandoer

Installere en .msi fil med en tilhørrene .mst fil kan gøres således.

@Echo Off
msiexec /i “%~dp0MitLilleProgram.msi” TRANSFORMS=”%~dp0MitLilleProgram.mst”

%~dp0 = retunere stien til bat filen. Så den ved hvor den er hende.

Wmic kommandoer

Hvis man mangler lidt info om maskinen, hvis det skal bruges til MDT eller SCCM Task Sequence .f.eks.
Så kan man starte en CMD, og derefter skrive wmic

wmic:root\cli> csproduct get name
wmic:root\cli> csproduct

Hvis bundkortet ikke stammer fra et kendt mærke, og man skal rulle en driver pakke på under en
Task Sequence i SCCM2012. Og gerne vil ramme en spec. maskine. Der kan man bruge BaseBoard request.

wmic:root\cli> BaseBoard
wmic:root\cli> BaseBoard list /format:list

For at finde ud af det over netværk, kan man skrive

wmic:root\cli>/node:<maskinnavn> BaseBoard
wmic:root\cli>/node:<maskinnavn> BaseBoard list /format:list

Og man kan finde navnet på bundkortet

Og her ses mulighedden for at bruge det i en task.

[ select * from Win32_BaseBoard where Product = “H61M-S” ]

En lille ide til at installere ATI drivers på, med en task

select * from Win32_PNPEntity where DeviceID like “%VEN_1002&DEV_954F&SUBSYS_03541043&REV_00%”

Status Message Queries

Hvis man har en Task sequence som fejler og man gerne vil se logs på spec. den task.
Så er der mulighedden inde i Status Message Queries. Men som standart er der ikke lige en “quest” som passer.
Først og fremmes skal man tilføje Deployment ID i søgefeltet,  som ikke er synligt inde under Deployments.

år vi har fundet Deployment ID kan vi fortsætte med at oprette en Status Message Queries.
Her er imp. koden som vi skal bruge. Download text fil her : Status_Message_Queries_Setup

select stat.*, ins.*, att1.*, att1.AttributeTime from  SMS_StatusMessage as stat left join SMS_StatMsgInsStrings as ins on ins.RecordID = stat.RecordID left join SMS_StatMsgAttributes as att1 on att1.RecordID = stat.RecordID inner join SMS_StatMsgAttributes as att2 on att2.RecordID = stat.RecordID where att2.AttributeID = 401 and att2.AttributeValue = “PC121053” and stat.SiteCode = “PC1” and att2.AttributeTime >= ##PRM:SMS_StatMsgAttributes.AttributeTime## order by att1.AttributeTime DESC

Her er selve database request til at finde det man skal bruge, men vi skal tilføje den rigtige AttributeValue
I eksemplet her over har vi en som hedder “PC121053” som er den Deployment ID som jeg har brugt.
Skal selvfølgelig skiftes med den ID som du vil bruge.

Efter du har gemt denne Query, kan du følge med i din udrulning.

BIOS info

Her er et eksempel på, hvordan man finder ud af hvilke BIOS man har i sin maskine. feks.
hvis man skal bruge det til at få opdateret sin BIOS. Start et DOS vindue og tast msinfo32

BIOS konfiguration.

Jeg stødte på en lille opgave, som bestod i at sætte en HP Desktop G2 i vores SCCM miljø,
som skulle klargøres til TPM og bitlock understøttelse.
Derudover skulle man sikre sig, at boot stod til Harddisk som primary boot.

Hp har et tool som hedder BiosConfigUtility som er en del af deres gratis ” HP System Software Management”. For at bruge den skal man blot udføre et par korte kommandoer
Selve konfigurations filen hedder  BIOSConfigutility.exe

For at få en kopi af den f.eks. originale fabriks indstillet opsætning, skal man udføre dette.

BIOSConfigutility.exe/getconfig:config.txt

og i config.txt har man så sin opsætning. nu kan man slette dem man ikke behøver at rette i,
og kun gemme dem man har behov for at ændre i.

Derefter kan man teste om man har fejl i sin opsætning ved at udføre denne kommando med den nye .txt fil.
Eksempel på en opsætning kan ses her [ hp800g2 ] og den rettede [ hp800g2TPM ]

BIOSConfigutility.exe/setconfig:config.txt

Hvis det virker som det skal, kan man sætte det ind i sin Task Sequence

Link til mere info [ leantricity.es ]

Windows 8.1 kan ikke logge på gammelt share

1. Run PowerShell as Administrator

2. Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature 1

  • Disable “Secure Negotiate” on the client. 
    You can do this using PowerShell on a Windows Server 2012 or Windows 8 client, using the command:
Set-ItemProperty -Path “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters” RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
Address : 0xa8e27fc419a5d634d7e59889f1a7c9b34f9dcbaf